Water bij de thee (deel 3): de verschillende soorten zacht water

Wat is er dan fout met alle andere soorten? Laat ons even de verschillende soorten water bekijken..

Zo hebben we hemelwater (kennen we onder de vorm van regen, sneeuw of hagel), grondwater, oppervlakte water (zoals een meer, rivieren, kanalen, beken, stuwmeren en spaarbekkens), bron- of mineraalwater (afkomstig van bronnen ), flessenwater (om te drinken), gedemineraliseerd/gedestilleerd water (gebruiken we bij de strijk) en leidingwater (kraan). Maar ook afvalwater (water afkomstig van huishoudens en industrie, die nadat ze de waterzuiveringsstations is gepasseerd terug als oppervlaktewater in rivieren e.d. terechtkomt), ruw water (onbehandeld water, meestal afkomstig van het oppervlaktewater) en zwaar water (water waarvan de waterstofatomen vervangen zijn door een deuterium-atoom en hiermee niet geschikt is voor consumptie door de toxiciteit). En hoewel bij alle waters de chemische formule heel sterk op elkaar lijkt (H2O), toch hebben ze elk hun eigen chemische samenstelling. Zo kan dit natuurlijke en noodzakelijke vocht een belangrijke rol spelen wat uw gezondheid betreft… iemand die een tekort heeft aan magnesium kan best magnesiumrijk water drinken. Maar water met een teveel aan nitraten, sulfaten en fluor kan ronduit gevaarlijk zijn.

Mineraalwater? Is bacteriologisch gezond H2O, met als oorsprong een watervlak of onderaardse laag, afkomstig van een geëxploiteerde natuurlijke of kunstmatig ontspringingspunt.  Mineraalwater afkomstig van bronnen wordt door de overheid gecontroleerd en goedgekeurd. Het bevat een stabiele samenstelling aan mineralen en is hiermee mineraalrijk. Dit water wordt gezuiverd door zijn jarenlange weg onder de grond, de gesteenten, en wordt als het ware gewassen. Zo geven de stenen hun mineralen en oligo-elementen af aan het H2O. De hoeveelheid en verscheidenheid aan mineralen die terecht komt in het H2O wordt vooral bepaald door de samenstelling van de grond in hun regio. Zo worden waters opgedeeld in chloridehoudend -, calciumhoudend -, natriumhoudend – of magnesiumhoudend -, fluorhoudend-, enz.. Zo kan magnesiumhoudend H2O WEL gezond zijn voor mensen met een chronisch tekort aan magnesium. En calciumhoudend H2O gezond zijn voor mensen die last hebben van botontkalking.. . Mineraalwaters mogen een gezondheidsclaim bevatten maar moeten dan wel eerst door de overheid zijn goedgekeurd. MAAR..  uiteraard bepalen ze hiermee de smaak van thee of de infusies. Mineraalrijke waters verminderen de antioxidante werking van thee en kruiden heel sterk (zie deel 1 &2). H2O met veel mineralen zijn waters die veel antioxidanten wegnemen.. en kan dus niet worden ondergebracht bij de zachte watersoorten.

Leiding- Kraantjeswater? Dit water is afkomstig van oppervlakte- en/of ondergrondse rivieren. Door de oorsprong (regen, rivier, bad, toilet, e.d.…) is het licht vervuild. Hierdoor moet het een chemische behandeling ondergaan om het geschikt te maken voor consumptie. Daarna wordt er chloor toegevoegd om het vervoer door de leidingen drinkbaar en gezond te houden. Dit water heeft een lage PH-waarde (6), wat vrij zuur is. Verder zit het vol mineralen en resten van pesticiden. Ook de aanwezigheid van geneesmiddelen (zoals de “pil”) vormt reeds jaren een punt van discussie..  (het zou de hormonen van mannen die leidingwater drinken beïnvloeden, met vruchtbaarheidsproblemen tot gevolg). Leidingwater geeft thee een wrange smaak en bedekt de infusie met een soort vettige (slijm)laag. Door de toevoeging van chloor worden veel heilzame stoffen van thee en kruiden kapot gemaakt. 🙁

Flessenwater? Is een groepsnaam voor ALLE gebottelde vormen van H2O. Het kan dus gaan om bron-, mineraal- of oppervlaktewater waaruit waterleidingsbedrijven hun drinkwater oppompen. Ze mogen echter geen gezondsheidsclaims bevatten. Voor thee en kruideninfusies zijn ze nefast omwille van de grote verschillen in mineralen, de hoge verschillen in PH-waarde en aanwezigheid van allerlei andere resten zoals pesticiden, restanten van bepaalde geneesmiddelen en de hoge redox-waarden (zie deel 1 & 2). Jammer, maar helaas is dit alweer geen zacht water.

 

Welk water is dan het zuiverste? REGENWATER? Ja, inderdaad dit is zacht water! Het is H2O dat is verdampt vanuit de zee, oceanen enz… Het is steriel en vormt de wolken. Vanuit de wolken wordt het steriel afgegeven onder de vorm van regen. Maar.. door luchtvervuiling wordt de steriliteit opgegeven. Het wordt belast met allerlei rotzooi waarbij we een PH-waarde krijgen van 5 = zuur en dus spreken we over zure regen :-(. Dus neen.. ook dit is weer geen optie…

Gedestilleerd water? Inderdaad…. gedestilleerd of gedemineraliseerd water = water zonder de aanwezigheid van mineralen = zacht water. Dit water zou goed kunnen zijn voor de gezondheid ware het niet dat, bij regelmatig gebruik, deze vrij agressief reageert op beenderen, botten, tandvulling enz enz…  Gedestilleerd water heeft een lage redox-waarde (= hoog redox-vermogen) en kan dus het veel vrije radicalen vangen.. alleen zal het uw lichaam zodanig reinigen dat het ook mineralen zal onttrekken aan je lichaam! En HELAAS.. niemand wil broze botten, tanden, enz… 🙁 jammer maar helaas..

Welk water is dan wel zacht? Voor het zetten van een thee- of kruideninfusie maak je best gebruik van bronwater met een lage restwaarde = weinig mineralen, een PH-waarde tussen 6 en 7,5 en lage redox-waarde. 

Volgende merken uit de handel komen in aanmerking: Montille, Mont Calm, Glaciar, Mont Roucous, Aqua Naturella en Spa. Mont Roucous en Glaciar zijn hierbij toch wel de uitblinkers. Deze zachte waters bevatten restwaarden beneden de 33mg/l en hebben een vrij neutrale PH-waarde. Hoewel de restwaarde van jaar tot jaar kan variëren, zullen ze nooit boven de 50mg/l uitkomen. Deze waters noemen wij vooral BRONwaters. De naam “Bronwater’ mag enkel en alleen gegeven worden aan water dat van een beschermde natuurlijke of onderaardse bron afkomstig is. Bronnen worden door de overheden gecontroleerd en goedgekeurd. Het water is van nature zuiver en wordt niet behandeld. Bij bronwater kan de graad van stabiliteit (Ph-waarden, mineraal- en nitrietwaarden) variëren, hoewel dit binnen door de overheid opgelegde normen moet blijven.

Conclusie: Misschien is het goed om, net zoals bij voeding, veel afwisseling te brengen in ons water. Zo voorkom je dat je een teveel aan eenzijdige mineralen tot U neemt… Als het echter gaat over ‘water bij de thee’..? Dan denk ik dat je beter gebruik kan maken van zacht water!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *